Termeni de utilizare

Aceste condiții generale de folosirea portalului Kuplio.ro (mai departe doar „CCG“) reglementează condițiile de utilizare a cupoanelor de reducere, care sunt publicate prin intermediul portalului www.kuplio.ro administrat de către societatea s.c. Pachet Plus s.r.l. ,str. Nicolae Bălcescu 102B, Nădlac, jud. Arad, 315500, C.U.I. RO36348015, J2/954/2016 (mai departe „Operator“).


I. Definirea noțiunilor, principiilor de bază

 1. Inzerenți, sunt magazinele online sau cu livrare, eventual alt subiect, prin intermediul Portalului prezintă serviciile/produsele sale și fac publice Cupoanele cu avantaje și beneficii Utilizatorilor.

 2. Utilizatorul este orice vizitator al Portalului, care folosește Cupoanele.

 3. Portalul este pagina web cu locația URL: http://www.kuplio.ro prin intermediul căreia Inzerenții prin intermediul Operatorului fac publice Cupoanele lor.

 4. Cuponul este un cod, reducere sau alt beneficiu prezentat pe Portal, care autorizeaza Utilizatorul să utilizeze reducerea la cumpărăturile de la magazinul online, magazinul cu livrare sau magazinul staționar al Inzerentului, și asta în conformitate cu prevederile și condițiile prezentate împreună cu Cupon.

 5. Utilizatorul care se înregistrează pe Portal sau folosește Cuponul fără să se înregistreze prin intermediul Portaului exprimă acordul cu conținutul acestor CCG și cu aplicarea acestora asupra relațiilor contractuale dintre acesta și Operator.

II. Portalul KUPLIO.ro

 1. Pe Portal sunt publicate ofertele actuale ale Inzerenților, pe baza cărora orice Utilizator poate folosi și beneficia de Cupoane, și să le folosească la Inzerent.

 2. La folosirea Cupoanelor se ajunge prin transferul la pagina de web sau portal al Inzerentului, prin tipărirea și folosirea Cuponului în magazinul staționar al Inzerentului, sau utilizarea altei forme de reducere, și asta în conformitate cu condițiile prezentate pe Cupon.

 3. Operatorul Portalului nu intră într-o relația contractuală cu Utilizatorul. Toate drepturile și beneficiile care decurg din Cupon, Utilizatorul le poate utiliza doar față de Inzerent. Aceste drepturi și obligații sunt reglementate de termenii comerciali ai Inzerentului.

III. Condiții de utilizare

 1. Cupoanele publicate pe Portal pot fi folosite de către Utilizator și fără a se înregitra.

 2. În cazul înregistrării, care este opțională, Utilizatorul introduce următoarele informații: sexul, anul nașterii, adresa, adresa de e-mail, eventual completează un chestionar referitor la preferințele și necesitățile acestuia. Înregistrarea este anonimă și datele specificate Operatorul le folosește doar cu scopul de a furniza și oferi Utilizatorului Cupoanele potrivit cerințelor și preferințelor lui. Utlizatorul își prezintă acceptul ca datele lui să fie introduse în baza de date de marketing a Operatorului. Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale introduse, de către Operator, conform legislației din România. Utilizatorul declară, că este conștient, că are posibilitatea să retragă oricând acordul dat.

 3. Utilizatorul înregistrat este obligat să menține datele sale de acces si de utilizator în secret. Operatorul nu va divulga informațiile de înregistrare ale Utilizatorului părților terțe, în afara cazurilor când va fi nevoit să facă acest fapt conform legislației în vigoare.

 4. Utilizatorul răspunde de toate activitățile care se efectuează prin intermediul contului său de utilizator.

 5. Utilizatorul ia la cunoștiință, că pentru a asigura buna funcționare a Portalului, Operatorul salvează căteodată la distanță mici fișiere de date în dispoziivul Utilizatorului, așa numite cookie. Fișiere cookie sunt fișiere mici de text, pe care Portalul le salvează în calculatorul Utilizatorului la vizionarea Portalului. Prin acest fapt, Portalul pentru un anumit timp își salvează informațiile despre pașii și preferințele Utilizatorului, astfel la următoarea vizită a Portalului Utilizatorul nu va trebui să le specifice încă o dată. Utilizatorul fișierele cookie le poate controla și/sau șterge și/sau preveni salvarea acestora în funcție de decizia proprie.

IV. Cupoanele

 1. Cupoanele generate pe Portal pot fi folosite de către Utilizatorul înregistrat pe site-ul Inzerentului cu scopul de a efectua cumpărături sau de a beneficia beneficiile specificate pe Cupon, eventual are posibilitatea de a le tipări și să le folosească în magazinul staționar al Inzerentului. Condițiile de folosire al Cuponului vor fi specificate pe acesta.

 2. Cupoanele pot include reduceri, oferte, promoții speciale, lichidări de stocuri sau alte avantaje cu scopul de a încuraja vânzările de produse sau servicii ale Inzerentului.

 3. Portalul și nici Operatorul nu oferă produsele și/sau serviciile prezentate pe Cupon. Pentru conținutul acestora răspunde Inzerentul.

 4. Informațiile care apar pe Cupon pot diferi de oferta reală a Inzerentului. Operatorul nu răspunde de conținutul sau de veridicitatea Cuponului, Utilizatorul nu are nici un fel de pretenții față de Operator. Operatorul oferă informații despre oferte și reduceri actuale prin intermediul Cupoanelor, de conținutul acestora în schimb răspunde Inzerentul.

V. Răspunderea Operatorului

 1. Operatorul își rezervă dreptul de a refuza, limita, suspenda sau întrerupe valabilitatea Cuponului inclusiv codurile aferente precum și limitarea parțială sau totală pe Portal, chiar și fără o notificare prealabilă.

 2. Operatorul nu garantează accesibilitatea Portalului sau Cupoanelor în toate localitățile sau regiuni, sau valabilitatea și disponibilitatea serviciior Portalului, care pot înregistra anumite întreruperi.

 3. Fără considerare asupra altor prevederi din aceste CCG, Operatorul în nici un fel nu va fi răspunzător de orice daune speciale, indirecte, subsecvente sau accidentale, pierderi sau alte profituri pierdute ale Utilizatorului, sau alte daune indirecte, suportate de către Utilizator care apar ca și consecință a utilizării a Portalului sau folosirea de Cupoane, cu excepția cazurilor cănd astfel de daune au fost cauzate în mod intenționat de către Operator.

VI. Drepturile si obligațiile Utilizatorului

 1. Utilizatorul ia în considerare și este de acord, că serviciile Portalului le va folosi în conformitate cu legile aplicabile și în conformitate cu aceste CCG. Deasemenea se angajează, că nu va abuza de Cupoane, nu le va distribuie mai departe contra cost, modifica, redenumi, sau în orice fel comercializa, cu excepția cazurilor, cănd acest fapt este permis de către Inzerent, Operator, Portal, sau reiese în mod clar din Cuponul în sine.

 2. Fără a avea acordul în prealabil scris al Operatoruui, este interzisă obținerea automatizată a Cupoanelor sau altui conțnut al Portalului sau de a face copii și alte reproduceri, colectarea, prelucrarea, includerea în baze de date de orice fel.

 3. Utilizatorul se angajează să se abțină de la orice utilizare abuzivă a Portalului și Cupoanele vor fi folosite numai în conformitate cu scopul declarat al acestora.

VII. Dispoziții finale

 1. Aceste CCG intră în valabilitate cu data de 01.02.2017.

 2. Orice drepturi și obligații care reies din aceste CCG sau furnizate pe baza înregistrării pe Portal sau orice parte a acestora, Utilizatorul nu are dreptul să le atribuie unei părți terțe fără acordul în scris al Operatorului.

 3. Operatorul are dreptul de a modifica și adăuga aceste CCG.

În Nădlac 01.02.2017


s.c. Pachet Plus s.r.l.

Henrich Lauko, administrator